Skilda Världar

Skilda världar är en stödgruppsverksamhet som vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Programmet är utformat av BRIS och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. I grupp får barnen ett alldeles eget utrymme för att tillsammans med andra barn som också har skilda föräldrar dela tankar, känslor och upplevelser. Varje mötestillfälle har ett tema som vi berör genom att måla, göra övningar, leka, rita, läsa en berättelse eller se en film. Vi träffas 1 gång i veckan i 10 veckor. 

Föräldrarna bjuds in till information om verksamheten. Innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med förälder/föräldrar. Båda vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta i Skilda världar.

Välkomna att lämna intresseanmälan här.