Samarbetssamtal

Att förhålla sig till varandra efter en separation är inte alltid så lätt. Ni kan era barn och vill dem allt det bästa. Ibland är det svårt när bilden av vad som är det bästa inte är gemensam och samtalsklimatet kanske är präglat av konflikter, sorg och besvikelser. Därför erbjuder vi samtal mellan föräldrar. Att ta hjälp är gott föräldraskap i en svår situation.

En del konstaterar långt efter separationen att man inte hittat ett gott sätt att kommunicera, samråda och fatta beslut om de gemensamma barnen. Missförstånd och konflikter präglar föräldrakontakten och risk finns att barnen får rollen som budbärare mellan föräldrarna.

Vi vill med lång erfarenhet och hög kompetens stödja er i att finna konstruktiva och acceptabla lösningar om hur livet runt era barn ska se ut. Genom trygga samtal där båda kan komma till tals arbetar ni er fram till överenskommelser.

 

Samarbetssamtal hos oss syftar till att

  • Lyssna på och samtala med varandra på ett mer respektfullt och konstruktivt sätt.
  • Göra ett avslut på den vuxna kärleksrelationen i syfte att gå vidare som föräldrar på en mer stabil grund.
  • Nå överenskommelser om gemensamma barn rörande till exempel vårdnad, boende eller umgänge. Att som föräldrar göra planer för gemensamma barn är att ta ansvar för barnens bästa i en tid av stora förändringar. Det kan också handla om frågor som hur ni ska kommunicera, vilka vardagsregler som ska gälla eller hur barnets försörjning ska fördelas.
  •  Undvika tvister om barnen i domstol. Att gå igenom en tvist i domstol om sina barn är en långvarig, emotionellt slitsam och dyr process. Utredningsprocesser och förhandlingar skapar många gånger sår som tar lång tid att läka.  
  • Dagen efter dom ska ni fortsätta att vara föräldrar tillsammans. Investera därför kraften på att finna en fungerande samverkan.
  •  Inför en separation; Kom och prata igenom hur ni ska föra ett av de viktigaste samtalen ni ska ha med era barn; samtalet om att mamma och pappa inte ska leva tillsammans längre.

Hur går det till?

Det är vanligt att samarbetssamtal innehåller mellan fem och femton samtal under ett års tid. 
Ett samtal är 50 minuter men det är möjligt att boka en dubbelsession, dvs 100 minuter.
Varje första samtal med vuxen avsätter vi 75 minuter för att ge oss tid att lära känna varandra och lägga en bra grund för det fortsatta arbetet. Vi träffas efter avtalad tid i lokaler som ligger centralt i Stockholm, se under kontakt. Det är möjligt att ha samtal med en part via Skype. 

Erfarenhetsmässigt brukar många föräldrar nå överenskommelser om barnen efter 6 samtal. Ett vanligt upplägg är att vi ses för varsitt enskilt föräldrasamtal, ett barnsamtal och tre gemensamma föräldrasamtal. Därför erbjuder vi ett standardpaket till reducerat pris, för 6 samtal betalar ni endast för 5. Många anser att det skapar förutsättningar för arbetsro och ger alla möjlighet att komma till tals.

 

Kan man verkligen hjälpa föräldrar med starka egna viljor?

När man är väldigt emotionell har man inte tillgång till sitt bästa förnuft. I samtal hos oss hjälper vi er att dämpa emotioner, hålla fokus på de frågor ni behöver lösa, ser till att båda kommer till tals och skapa ett gott samtalsklimat.