Råd & Stöd

För att sortera i känslor och tankar i en ny livssituation kan det kännas värdefullt att sitta ner med någon som kan vara ett bollplank eller ge vägledning. Kanske vill du komma ensam eller får inte med dig den andra föräldern i gemensamma samtal? Kanske är ni osäkra på om ni ska fortsätta tillsammans eller gå isär?
  • Har övergången från parförhållande till föräldraskap varit svår? Vill ni komma tillsammans för att göra en inventering av er relation? 
  • Känner du oro för ditt barn eller din ungdom? Vad är egentligen normalt beteende och när är det läge att söka hjälp? Föräldraskapet kan ibland tyckas vara en nästan outtömlig källa till oro för vad som kan hända ens barn. Om oron över ditt barn tar för stor plats i ditt liv eller om ditt föräldraskap känns svårt är det klokt att ta hjälp.
  • Är du ensamstående förälder och saknar någon att tala med om ditt barn? Ibland kan det vara tungt att ensam bära sin oro.
  • Är du styvförälder och har funderingar över din roll och relationerna i familjen? 
  • Kanske är du en orolig mormor/ morfar/farmor/farfar som vill ha någon att resonera med när du inte får träffa dina barnbarn? Kanske befinner sig ditt vuxna barn i relationsbekymmer och du vet inte hur du kan stötta?

Vi vet att det kan finnas många olika teman runt familj och föräldraskap där man kan känna behov av samtal med någon som lyssnar och som kan ge vägledning och stöd. Hör gärna av er!

Hur går det till?

Råd & stödsamtal kan innebära alltifrån ett enskilt  samtal till en serie samtal. Ett samtal är 50 minuter men det är möjligt att boka en dubbelsession, dvs 100 minuter.
Varje första samtal med vuxen avsätter vi 75 minuter för att ge oss tid att lära känna varandra och lägga en bra grund för det fortsatta arbetet. Vi träffas efter avtalad tid i lokaler som ligger centralt i Stockholm, se under kontakt. Det är möjligt att ha samtal med en part via Skype. 

Utifrån vårt vanligaste upplägg av samtal erbjuder vi ett extra förmånligt samtalspaket à 6 samtal till priset av 5.