Medling

Familjeperspektiv kan på domstolens uppdrag arbeta med medlingsuppdrag i vårdnadstvister (Föräldrabalken 6 kap 18 a §)  och medling i mål om verkställighet ( Föräldrabalken 21 kap 2 §).

Arbetet innebär att att vi tillsammans med föräldrarna söker efter lösningar som gör att man kan nå en överenskommelse.