Barnsamtal

Barnens separation ser inte alls ut som de vuxnas. Såväl tid som tema kan skilja dem åt. Barnen kan känna sig ensamma med sina känslor av ledsenhet, oro, ilska över att mycket förändras omkring dem. Kanske ska man byta skola, flytta, kanske någon av föräldrarna flyttar långt bort, kanske bråkar mamma och pappa, kanske mamma eller pappa har träffat någon ny?

Barn påverkas emotionellt av sina föräldrars separation. Men om föräldrarna kan gå vidare på ett fungerade vis inom rimlig tid så är det en kris barnet tar sig igenom. Forskning visar att det som är skadligt för barn är föräldrars utdragna konflikter.

Vi träffar gärna era barn. Vi har lång erfarenhet av barnsamtal på temat föräldrars separation och konflikter.

 

Varför barnsamtal?

  • Barn får inte besluta om sina liv men har en rätt att komma till tals i frågor som är viktiga för dem. Genom att träffa en annan vuxen så kan de få uttrycka sig och få hjälp att sortera i sina känslor.
  • Barn har rätt att komma till tals men vårdnadshavare ansvarar för kloka beslut om barnen. Genom att låta barnen komma till tals hos oss kan ni föräldrar få information om vad som är viktigt för dem men som kan vara svårt för dem att uttrycka direkt till er. Under en separation kan barn uppleva att de rör sig på minerad mark mellan föräldrarna. Lojalitetskonflikter och hänsyn till föräldrarna kan hindra barn att uttrycka sig hemma.

Hur går det till?

Som regel träffar vi barn enskilt eller tillsammans med syskon. Barnsamtal förutsätter att båda vårdnadshavare lämnar sitt medgivande. Barnets ålder och mognad styr längden på samtalen. Vi kan träffa barnen hos oss eller i barnens hem.