Nedan ser ni ett urval av det vi arbetar med utöver det som står listat under Våra tjänster.

Separationspodden

Under 2016 medverkade vi i en poddserie, Separationspodden, som sakkunniga åt Försäkringskassan i frågor rörande separationer och de utmaningar de kan innebära. Läs gärna mer på Försäkringskassans hemsida under separerade föräldrar

Avsnitt 1
Dags att börja prata, var börjar vi?
I första avsnittet av Separationspodden möter Sofia Wistam Nina Hermansen som berättar sin historia om när hon separerade. Dagens ämne handlar om utmaningen att våga ta steget att börja prata om separation med sin partner. Hur gör man och vad bör man tänka på? I detta avsnitt medverkar även Karin Honorato Dos Santos, verksamhetsutvecklare från Försäkringskassan och Linda Lagerros, socionom och familjeterapeut på Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 1 i podden.
 Avsnitt 2
Upplevelser som nyseparerad
Avsnitt två handlar om tiden efter en separation och upplevelser som nyseparerad. Sofia träffar bland annat nyseparerade Pernilla som fortfarande bor med sin före detta man och deras son och pratar om känslor, praktiska frågor, ekonomi och framtid. Pernilla berättar också om hur hon ser på separationen som en nystart. Med i avsnittet är experterna Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, och Linda Lagerros, socionom och familjeterapeut på Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 2 i podden. 

Avsnitt 3
Barnens upplevelser av separationer
Avsnitt tre handlar om barnens perspektiv och upplevelsen av att leva med separerade föräldrar. Sofia träffar bland annat Fanny vars föräldrar separerade när hon var 12 år, idag är Fanny 25 år.
Med i avsnittet är också experterna Karin Honorato dos Santo, Verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan och Nina Stenbom från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 3 i podden.


Avsnitt 4
Hur mycket kostar ett barn?
Avsnitt fyra handlar om hur mycket ett barn egentligen kostar och tar upp hur man ska tänka runt den ekonomiska biten gällande barn generellt och speciellt vid en separation. Sofia träffar en representant från Konsumentverket som går igenom hur man kan tänka och beräkna kostnaden för ett barn. Med i avsnittet är också experterna Karin Honorato dos Santo, Verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan och Nina Stenbom från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 4 i podden.Avsnitt 5
Vad händer efter en separation
Avsnitt fem handlar om de stora frågorna och vad som händer efter en separation, vi berör frågor som vårdnad, boende, umgänge och försörjning. Sofia träffar Jan Johansen som delar med sig av sin historia som separerad med ett barn på 10 år. Med i avsnittet är också experterna Karin Honorato dos Santo, Verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan och Nina Stenbom från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 5 i podden.

Avsnitt 6 
Separationspusslet-att hitta en fungerande vardag
I det här avsnittet får Separationspodden besök av Carola Wetterholm som är ensamstående mamma till 9 barn. Hon berättar sin historia, om separationspusslet och de utmaningar hon möter i vardagen. Medverkar gör även Karin Honorato Dos Santos från Försäkringskassan och Linda Lagerros från Familjeperspektiv. 
Länk till avsnitt 6 i podden.

Avsnitt 7
Att komma överens
I detta avsnitt får Separationspodden besök av Ann Söderlund.
Hon berättar om separationen från sitt ex och hur de hanterar föräldraskapet idag. Medverkar gör även Niklas Löfgren från Försäkringskassan samt Linda Lagerros från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 7 i podden.

Avsnitt 8
Föräldraskap på avstånd
I det här avsnittet träffar vi Annamaja som har en 4-årig dotter på heltid. Hon träffade sitt ex i Indien, de gifte sig, fick barn och bestämde sig för att bosätta sig i Sverige. Idag har de separerat och pappan har flyttat tillbaka till Indien. Annamaja berättar om de utmaningar som detta innebär. Medverkar gör även Karin Honorato dos Santos från Försäkringskassan och Linda Lagerros från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 8 i podden.

Avsnitt 9
När separationen inte fungerar
Det här avsnittet handlar om de problem som kan uppstå när separationen inte fungerar. Gäst i avsnittet är Rickard som berättar sin historia med 3 separationer bakom sig. Medverkar gör även Niklas Löfgren från Försäkringskassan och Nina Stenbom från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 9 i podden.

Avsnitt 10
Separation över tid
I det sista avsnittet av Separationspodden får Sofia besök av Hasse Brontén. Hasse har en dotter som idag är 25 år och separerade från mamman när dottern var 3 år. Han berättar om känslorna kring separationen och vad han upplevt både som jobbigt och bra sedan dess. Medverkar gör även Niklas Löfgren från Försäkringskassan och Nina Stenbom från Familjeperspektiv.
Länk till avsnitt 10 i podden.

Adoptionsärenden Knivsta

Knivsta kommuns invånare är varmt välkomna att vända sig till Familjeperspektiv i frågor rörande adoption. Familjeperspektiv har ett uppdragsavtal med Knivsta Kommun avseende handläggning av ärenden rörande adoption. Arbetet utförs utifrån gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer.

Länk till Knivsta Kommun.

Medling

Familjeperspektiv arbetar i medlingsuppdrag i vårdnadstvister enligt 6 kap 18 a§ föräldrabalken.

Samarbetspartners

Familjeperspektiv samverkar med andra  erfarna konsulter och kan verka i samarbete för breda lösningar. För mer info om Kronan Konsult se länk.

Vårdnad-, boende-, umgängesutredning

Familjeperspektiv har på uppdrag genomfört vårdnad- boende och umgängesutredningar enligt 6 kap 19§ tredje stycket föräldrabalken. 
 

Kurator på Ungdomsmottagning

Familjeperspektiv har haft löpande kuratorsuppdrag på bland annat Lidingö Stads Ungdomsmottagning samt Södermalms Ungdomsmottagning som vänder sig till alla ungdomar och unga vuxna upp till 23 år. För mer info se länk.