Att göra medvetna val

Idag är många föräldrar vana att göra aktiva val i sådant som rör barn och föräldraskap. Man har möjlighet att välja barnavårdcentral, förskola, skola, barnsjukvård och mycket annat. Om du/ni tycker att det skulle kännas bra att få göra ett medvetet val även när ni ska välja vem ni ska prata med när ni står inför stora förändringar och vill ta hjälp så finns vi som ett alternativ till den kommunala familjerättsverksamheten, advokater och terapeuter.

Med en unik kompetens rörande barns bästa, relationer och juridik kan vi hjälpa er igenom de frågor ni brottas med. Likt livet självt tror vi att lösningen kräver olika perspektiv för att kunna gå vidare!

Varför komma till oss...

...istället för till familjerätten på socialtjänsten?
-Därför att inte alla känner sig bekväma med att gå till socialtjänsten, väntetiden kan vara lång och deras möjligheter till stöd är mer begränsat.

..istället för en advokat?
-Därför att advokatens roll inte är att tala om relation utan om juridik. Men föräldraskap och barns bästa handlar oftast även om relationer.

...istället för en terapeut?
-Därför att man i samband med en stor förändring i relationerna kan behöva sortera ut t ex vad man har för rättigheter och skyldigheter och vad som händer om man trots allt inte kan komma överens.

...istället för till BUP?
-Därför att BUP är experter på barnpsykiatri. De har idag ett begränsat utrymme för att ge föräldrastödjande samtal och dessutom behöver era barn föräldrar som tar sitt ansvar framför att själva göras till patienter inom barnpsykiatrin. En skilsmässa är ingen diagnos.

Vi har en lång erfarenhet av familjerättsligt arbete i kombination med relationella samtal och barnkompetens. Hos oss kan ni få hjälp utifrån samtliga dessa perspektiv  i samband med att familjen förändras.