Nina Stenbom

Jag är jurist, familjeterapeut, har en magisterexamen i socialt arbete och är utbildad i samarbetssamtal vid Ersta Sköndals högskola. Jag har arbetat som familjerättssekreterare i Danderyd i 20 år. Jag är utbildad barngruppsledare av BRIS och har hållit "Skilda världar" grupper för barn till skilda föräldrar.

För min bakgrund mer i detalj välkommen att besöka min sida på Linkedin

   Linda Lagerros

Jag är socionom, familjeterapeut samt har en grundläggande utbildning i psykoterapi med integrativ inriktning i kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT), affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (AFT) samt relationell psykoterapi. Jag har även läst 60 p psykologi. Vidare har jag arbetat som familjerättssekreterare och som utredande socialsekreterare i barn- och ungdomsgrupp. Jag är utbildad barngruppsledare av BRIS och  har hållit "Skilda Världar" grupper för barn till skilda föräldrar. Jag har även arbetat som kurator på olika Ungdomsmottagningar samt på BUP .

För min bakgrund mer i detalj välkommen att besöka min sida på Linkedin.