Nina Stenbom

Jag är jurist, familjeterapeut, har en magisterexamen i socialt arbete och är utbildad i samarbetssamtal vid Ersta Sköndals högskola. Jag har arbetat som familjerättssekreterare i Danderyd i 20 år. Jag är utbildad barngruppsledare av BRIS och har hållit "Skilda världar" grupper för barn till skilda föräldrar.

För min bakgrund mer i detalj välkommen att besöka min sida på Linkedin

   Linda Lagerros

Jag är socionom och familjeterapeut samt har läst 60 p psykologi. Vidare har jag arbetat som familjerättssekreterare och som utredande socialsekreterare i barn- och ungdomsgrupp. Jag är utbildad barngruppsledare av BRIS och  har hållit "Skilda Världar" grupper för barn till skilda föräldrar. Jag har även arbetat som kurator på BUP.

För min bakgrund mer i detalj välkommen att besöka min sida på Linkedin.