För familjer i förändring
 

Att ta hjälp är gott föräldraskap i en svår situation. Vi är ett alternativ till den kommunala familjerätts-verksamheten, advokater och terapeuter.


Relationer förändras och bilden av familjen antar nya former. Att separera är att gå ifrån att vara ett kärleks- och föräldrapar till att enbart vara föräldrar tillsammans. Detta är inte okomplicerat och det är lätt att den sorg och smärta det kan innebära att avsluta en kärleksrelation förhindrar gott föräldraskap. Gamla oförrätter kan läcka in och begränsa möjlighet till konstruktiva föräldrasamtal.
 

Samarbetssamtal

Ni känner era barn och vill dem allt det bästa men ibland är det svårt när bilden av vad som är det bästa inte är gemensam och samtalsklimatet kanske är präglat av konflikter, sorg och besvikelser. Därför erbjuder vi samarbetssamtal mellan föräldrar. Samtalen hos oss kan handla om relationer, föräldrajuridik eller rent praktiska frågor rörande barnen. Läs mer.  

Råd & Stöd

Ibland kan det dyka upp frågor i ett föräldraskap som det är svårt att tala om på tu man hand. Då finns det hjälp att få. Vi erbjuder samtal med föräldrar och barn, enskilt och gemensamt. Läs mer.

Utbildning

I nya situationer är det lätt att känna sig vilsen och osäker. I samband med en separation är det många föräldrar som funderar på vad som är barnens bästa och hur man ska nå dit. Familjeperspektiv erbjuder såväl Skilsmässoskola för föräldrar, Läs mer och Skilda Världar för barn, Läs mer.